Oakes, North Dakota
Fargo,
HOME
North
Dakota
M. E. Church